Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення 23.04.2012
Дата публікації 23.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 17100 , Україна Чернігівська обл. м.Носівка вул.Київська №9
Керівник* Розуменко Віра Прокопівна - Голова правління. Тел: 0464227441
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
АТ «Носівське хлібоприймальне підприємство» повідомляє про зміни у складі посадових осіб, затверджені загальними зборами акціонерів 23. 04.2012 р. (Протокол №2 від 23.04.2012 р.):
Відкликати: член Наглядової ради, Погребицький Юрій Васильович, паспорт СР 815017 виданий Рівненским МВ УМВС України в Рівненській обл. 04.07.2001 р., володіє 25,86% акцій товариства. На посаді перебував з 07.02.2011 р., звільнений згідно поданої заяви за власним бажанням.
Призначити: член Наглядової ради Гуць Юрій Петрович, паспорт СР 589645, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській обл. 23.06.1999 р. володіє 43,37% акцій товариства, призначений терміном на 5 років. Попередня посада: менеджер по роботі з персоналом ТОВ “Наташа- Агро”. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи не мають.